Bir zamanlar eski Roma’da…

Bir zamanlar eski Roma’nın önde gelen yöneticilerinden biri Roma Senato’sunda (Asiller Meclisi’nde) yaptığı her konuşmanın sonunu “Kartaca’ya Ölüm!” diye bağlardı.

Bizler de dediğimiz ve diyeceğimiz her sözün sonunu hiç şaşmadan ve tereddüte düşmeden, “Bu ülkede dindar C.Başkanları, dindar Başbakanlar, dindar bilmemne bakanları, şu veya bu devlet adamı kılığında dolaşan şahıslar, tümü MADDİYUN mesleğinin en yüz karası paraya tapanlar türünün sadık ve şaşmaz takipçileridir. Her göründükleri yerde bu gerçek yüzlerine çarpılmalı ve kitlelere anlatılmalıdır,” diyerek getirmeliyiz.

Bunun niçin gerekli olduğuna bunların yaptıklarını (adım başı diktikleri 80-100 katlı gökdelenleri) ve yapmadıklarını (Soma’da 301 maden işçisinin adeta kasıtla katledilmesi üzerinden daha üç ay geçmeden 32. kattan düşürülen, içi işçi dolu özel yapım inşaat asansöründe ölen 10 işçiyi) anarak anlarsınız.

İstanbul valisinin ölüm güzellemesi

guernica-cropİstanbul valisi Mutlu, nerden estiyse, Twitter’de, daha sonra da TV ekranlarında felsefe döktürmeye kalktı. Bir takım fersude ve malayani laflar.

Gezi olaylarında sayısı 10’a varan genç yurtdaşın gaz fişekleri ya da gerçek kurşunlarla öldürülme emrini polislere ileten o değil miydi?

Böyledir. Bu zat da devlet büyüklerinden sayılır. İşleri güçleri ÖLÜM’dür!

İspanya iç savaşında Franko faşistlerinin tek bir sloganı vardı:

“YAŞASIN ÖLÜM!”

Ölen ölür, yaşayanlar bizimdir!

torun-bw-cropNe nediler:

  1. Şirket Sahibi: “Sektörel vaka”.
  2. Başbakan: “Gelişmiş ülkeler mevzuatı ne ise bizde de aynı olacak.”
  3. CHP genelbaşkanı: “İş; kazası değil, iş cinayeti.”

Yorum:

  1. Sektörel vak’adan sektörel “vakı-a”ya varmak için bir harf eksik. Bu ne? İşin FITRATI demenin bir başka şekli.
  2. 12 yıldır süren bir iktidar var, şimdiye kadar niye olmadı? Suç ortakları hep böyle konuşur.
  3. “Cinayettir!” diyen diyene. Yani havaya laf ediliyor. Cinayete ceza ne? Hani nerede?

Terminatörler

akdogan-arinc-bw-cropAllah için, şu Yalçın Akdoğan adındaki yeni Başbakan (ya da C.Başkanı) yardımcısı hayatında ne zaman, nasıl ve ne içün mağdur oldu dersiniz? Bakışlarında, davranışında, peynir tulumu gibi sağlıklı görünüşünde, kariyer çizelgesinde öyle bir iz mi var?

Bu tipler kendi kafalarındaki “Yeni Türkiye”nin YENİ adamları: Maddiyata tapan, maddiyatla yatıp kalkan,kendilerini ve geleceklerini maddiyata adamış terminatörler! Ülkenin geleceği ve ülke insanları için öngördükleri vizyon: Dünyanın en büyük hava alanı, bin bir tane HES’den oluşan enerji şebekesi, Kazdağları’nı siyanürle soyup sovana çevirecek altın madenleri, adım başı bir nükleer santral... Ülkeyi ve ülke insanını kendilerine benzetecekler! Yeni Türkiye’nin yeni AKP’lileri. (İçlerinde en efendi görünüşlü Numan Kurtulmuş gibi, iki yıl öncesine kadar siyaset literatürünün en ağır küfürleriyle andığı bir partide bugün en üst makama oturmaya heveslenen kemiksiz, yaşı gelmeden yavşamış tipler var!)

Bülent Arınç boş bulundu, bunlara “yeni yetmeler” diyerek kendini ters köşeye şimdiden mahkum etti! Sonra ne oldu? Ahı gitti vahı kaldı!

Sesi bir günde yaşlandı...

Tayyip Erdoğan’ın da sonu bunların elinden olacak.

Fazla gecikmeyecek…

CHP’nin değerleri

si-bw-cropHangileri?

Laiklik mi..? Ekmeleddin Bey’in adında “din” var diye, onu dindar kesime açılım için satışa çıkarmak cin olmadan seçmen çarpmaya kalkmaktı.

Salaklıktı, en hafif tabiriyle.

O kadar olur!

Sosyal demokrasi mi..? Hangi sosyal demokrasi? Bir tane olsun, ağzından çıkanı kulağı işiten sosyal demokrat CHP’linin adını verebilir misiniz? Üstelik, olsa ne olur? Ekmeleddin Bey CHP’nin sosyal demokrat programına, geçmişine, ideolojisine, söylemine filan yakışmadı demeden önce, sosyal demokrasinin Avrupa’da (sözgelimi Fransa’da) ve dünyada ruhunu –ne kadar vardıysa­– küresel kapitalizme sata sata ne hallere düştüğünü görün de ondan sonra sosyal demokrat “değerler”in CHP’ye ne kattığından ve bundan sonra katabileceğinden söz edin.

Kobani

kobani-bw-cropKobani’de insan olmayı boşlamış IŞİD sergerdeleri AKP’lilerin ve sair vatanseverlerin bin yıllık kardeşlerini kuşatmış, oluk oluk kan döküyordu. Bin yıllık kardeşler orda can verirken burdaki bin yıllık kardeşler ne yapıyordu? En başta, kaatillerin adını bile anmaktan kaçınıyor, IŞİD terörünü hiç ağızlarına almadan laf döndürüyorlardı.

Böyledir. İşin başında gösterdiğiniz acziyet haysiyetinizin tükendiği yere kadar sizi kovalar.

Gülme

gulme-bw-cropGülme insanın en doğal, en temel (isterseniz ilkel deyin) kendini savunma refleksidir:

Diş gösterme!

Daha iki aylık çocuk, ağzında olmayan dişleriyle gülmeye çabalayarak savunma içgüdüsünü açığa vurur. Maymunlarda ve çoğu başka hayvanlarda da vardır bu refleks. Onları korkunç göstererek karşısındakini uyarır. On gün önce doğmuş kedi yavrusuna bir el atın da görün... İnsan yavrusu ise başkadır. O güler! Çünkü doğrudan bir sosyalleşme, yani insan olma ortamına doğmuştur. Onun kendini savunmaya kalkması onu cana yakın kılar ve içine doğduğu ortamı değiştirir. Ortam daha da insancıllaşır.

Tebessüm eden yetişkin insan diş göstermeye hazırlanıyordur. İçten gelen bir kahkaha insanın ağzındaki dişlerin göstermelik olmadığını gösterir. Sağlık ve metanet, direnç, yaşama sevinci, hayatiyet refleksidir gülme. Kahkaha ile gülme haydi haydi öyledir. Kadında olsun, erkekte olsun insanın eşi bulunmaz bir değeridir. Gülen insandan tedirgin olup bunu edebe ve iffete aykırı bulmaksa, içine kapalı, hayata duyarsız hırtlığın alameti farikasıdır. Kadınların hayat dolu şuh kahkahaları AKP gibi bir partiyi kurup bugüne getiren Bülent Arınç gibilerini damarlarına basarak çileden çıkartmak için değil midir?

Ne deriz biz, kendi güzel Türkçemizde?

“Güleyim bari!”

Üslubu beyan ayniyle insandır

tayyip-yetki-bw-cropMilletin Adamı bakın nasıl konuşuyordu: “Anayasada bana verilen bütün yetkileri kullanacağım. Bu güne kadar bu yetkilerin tam olarak kullanılmamış olması benim de kullanamayacağım anlamına gelmez. Teamüller böyle, diyorlar. Ne teamülü ya! İlk kez Cumhur Başkanını halk seçti, yeni bir teamül oldu. Yeni Türkiye’nin yeni teamülleri olacak. Yeni teamülleri BİZ oluşturacağız... 2023 hedefimize bu şekilde ulaşacağız!”

Sözün bittiği yerdir... Taammüt var. Sokak ortasında kadın öldürmeye hazırlanmak gibi bir şey...

Karganın bildiğini...

karga-bwAlın size ilginç bir olay. GERÇEK!

İçinde dibe yakın su olan dar ağızlı bir bardakta suyun üstünde yüzen bir mantar levha var. Levhanın üzerine bir parça peynir konulmuş. Bardağın karşısında bir karga. Etrafta büyüklü küçüklü çakıl taşları... Karga peyniri yemek istiyor. Nasıl ulaşacak?

İki yolu var. Karga ikisini de biliyor.

Siz ne zaman öğreneceksiniz?

AKP’nin C.başkanı adayı konuşuyordu

tayyip-bw-crop8 Ağustos 2014. Cuma.

“...Gazeteci kılıklı bir militan çıkmış. Edepsiz bir kadın... Haddini bil, haddini! Eline vermişler bir kalem, gazete köşesinde yazıyorsun. Çıkarıyorlar seni malum Doğan grubu televizyonuna, oradan %99’u Müslüman olan bu halka saygısızca hakaret ediyorsun!”

El insaf! Bir parça EDEP, yahu!