Cahil olan kim?

insaat-bw-cropMerkez Bankası Başkanı ile C.Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kavgasında hemen herkes MB’nin ve savunucusu Ali Babacan’ın arkasında saf tuttu. “Petrol fiyatları bu kadar düşmüşken faizleri niye düşürmüyorsunuz” diye soran Erdoğan, ulema iktisatçılar ve siyasetçiler tarafından; “sen ne anlarsın, karışma” denilerek cahillikle suçlandı. Oysa ortada ‘cahil’ falan yok, menfaat grupları var. Erdoğan inşaat tekellerini tutuyor. Başçı’yı, Babacan’ı ve Mehmet Şimşek’i destekleyenler ise AB ve ABD’nin finans tekellerini. Burada soru; “Sen kimin adamısın?” olmalı. Erdoğan da zaten bunu sormaktadır.

Devamını oku: Cahil olan kim?

Kriz ve orta vadeli program (2015 - 2017)

isgücü-bwKapitalizm sermaye birikimine dayalı bir sistemdir. Kriz ise sermaye birikiminin sürdürebilirliğinin yapısal olarak kesintiye uğraması, yani sermaye birikiminin kaynağı olan kâr oranlarının düşmeye başlaması ve dolayısıyla sömürü oranının azalması anlamına gelmektedir.

Kapitalist sistem 1970’lerin sonlarından itibaren yapısal bir kriz içerisindedir. Söz konusu bu krizden çıkılması yani sermaye birikiminin önündeki engellerin kaldırılması açısından, 1980’lerden itibaren, özelleştirmeler ve devletin istihdam alanından çekilmesi, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma, esnek çalışma, eğitim, sağlık gibi temel insan ihtiyaçlarının metalaştırılması yoluyla yeni kâr alanlarının ortaya çıkartılması günümüze değin sürdürülen düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devamını oku: Kriz ve orta vadeli program (2015 - 2017)

Sınıfın militanlığı öldü mü?

derby-isgali3. Murat’ın “Ziyade yevmiye talep edenlerin hakkından geline”1 diye fetva buyurduğu 1587’den bu yana bu topraklarda çalışanların talepleri karşısında egemenlerin temel yaklaşımı –istisnaları, kırılma noktaları olmakla beraber– genel olarak yasaklayıcı, baskıcı, engelleyici bir tutum olarak şekillendi. O tarihten bugünlere devletle çalışanların ilişkileri açısından belirleyici olan kavram “yasak” olmakla beraber, bu kavrama “lütuf” ve “vesayet” kavramları da eşlik etti. Yasak-lütuf-vesayet ekseninde çalışma ilişkileri biçimlendirilmiştir.

Devamını oku: Sınıfın militanlığı öldü mü?