Çözüm-Barış Diyalektiği

baris-esitlik-bw-cropHep söyledik. Barış (ateşkes, çatışmasızlık) iyidir dedik. Hem de çok iyidir, vazgeçilemez dedik. Şunu da ekledik: “Barış ve Çözüm etle tırnak gibidir. Barış Çözüme elvermeyecek olursa kendi kendini nakseder, Barış olmaktan çıkar dedik. Bu ne demek idi? Sahici bir çözüm için Türk devletiyle Kürt özgürlük hareketinin “Çözüm”den anladıkları şeyin birbiriyle olabildiğince örtüşmesi mutlak zorunluluktur demekti. Yani yıllardan beri her iki tarafın uğradığı can kaybının artık hiçbir surette sürmesine izin vermeme gerektiği bilincine dayalı bir karşılıklı al-ver anlayışıyla gelecek bir çözüme ulaşılmadıkça barışın her an yeniden zaafa uğrayıp savaşın, kan ve gözyaşının, … tekrar toplumun üzerine çökeceğini bilmek gerekir demekti.

AKP devletinin Kürt sorununun çözümüne böyle bir anlayışla yaklaşmadığı ise daha ilk günden belli olmuştu. Başka türlüsü memleket meselelerinde, dolayısıyla Kürt sorununda da, küresel kapitalist değerler sistemi içinde Türkiye’ye yakıştırılan yer konusundaki anlayış ve yaklaşıma taban tabana ters bir konuma Erdoğan’lı, Davutoğlu’lu, Arınç’lı, vesaire… bir AKP iktidarının rıza göstermesi olurdu. Bir başka deyişle, böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıydı.

Üç yıla yakın bir süre ölümlerin en azından asgariye inmiş olması fena mı oldu? Asla! İyinin de iyisiydi. Ama işte sonuç ortada. Tayyip Erdoğan ve adamları Kürt sorunu diye bir sorunun varlığını bile inkâr ediyorlar. Burada yapılacak şey bugünkü durumdan kim sorumlu, kim değil tartışmasıyla zaman öldürmek değil, ölümlerin bir an önce önlenmesini sağlamaya çalışmaktır. Gerçek bir çözüm hedefini gözden kaçırarak çözümsüzlüğün sürmesine rıza gösterilmemelidir.

Son bir hafta içerisinde her iki taraftan bir arada neredeyse yüz kişiden fazla yurttaş öldü. Buna bir son vermek isteniyorsa ve verilecekse Kürdistan’da yer isimlerinin değiştirilmesi ya da hapiste yatanların anaları, bacılarıyla Kürtçe konuşmalarına müsaade edilmesi türünden tali sorunlarla uğraşmak yerine Kürt halkının eşitlik temelindeki özlemlerinin karşılanması gerektiği bilinmelidir.