Bir zamanlar köle ticareti...

slaveship-cropDışardan göçmen kabul etmek Avrupa kapitalizminin "natura"sına, yani ünü büyük Maastricht ilkelerine aykırı.

Şunun şurasında ikiyüz yıl öncesine kadar Afrika kıtasından Avrupa’ya her mevsim mebzul miktarda köle ithal ediliyordu. Köle emeğinin her türlüsüne büyük talep vardı. Yerinden yurdundan koparılıp zincirlerle bağlanarak yelkenli gemilerin dar mekânlarına balık istifi yüklenen insanların büyük çoğunluğu yolda ölüyor, sağ kalanlar götürülecekleri yere ulaştıklarında köle pazarlarında satışa arzediliyordu.

Bugün bu kârlı işin şekli değişti ama özü aynı. Şimdi köle emeği arzı için Avrupa’nın kıyılarını zorlayanlara AB ülkelerinde iş yok. Onun yerine, daha o kıyılara adım atmadan ÖLMEK var!

Kapitalizm öldürür. Öyle öldürmezse böyle öldürür!

Göçmen sayısında artış her yerde, bilhassa siyasette sorun yaratıyor. Yabancı düşmanlığı azıyor, gerici siyasetlere gün doğuyor. Hükümetler bocalıyor. Faşizm azıyor!

Ortalık fazla karışmasın diye oldukları yerde açlıktan, hastalıktan, savaşta ölmemek için AB ülkelerinden birinde 3-5 kuruşa ücret kölesi olmaya can atan onbinler buna da fırsat bulamadan Akdenizin mavi sularında dünyalarından göçürülüyor...