Umut 1 Mayıs’ta, umut 1 Mayıs Meydanında

disk1977-crop-rsz"Bizler, yılın 365 günü alınteri döken, bu ülkede üretilen her şeyi ama her şeyi üretenleriz. Bizlerin 1 Mayıs’ta söyleyecek sözü, büyüteceği bir umudu var:

- Taşeron çalışma başta olmak üzere tüm kölece çalıştırma biçimlerine karşı insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz.

- İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklar istiyoruz.

- Grev, örgütlenme ve toplusözleşme hakkımızı istiyoruz.

- Çalışırken ölmek, sakat kalmak, hastalanmak istemiyoruz.

- Kıdem tazminatımız gaspına karşı iş güvencemize sahip çıkıyoruz.

- Kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan zihniyeti, bu zihniyetin yarattığı şiddeti ve kadınların ucuz-güvencesiz işlerde kölece çalıştırılmasını reddediyoruz.

- Biz işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, emekliler, kar amacı güden bir anonim şirketin köleleri değil, demokratik bir ülkenin eşit yurttaşları olmak istiyoruz.

- Baskılara karşı özgürlük, yağma ve talana karşı eşitlik, ayrımcılığa karşı kardeşlik, savaşa karşı barış istiyoruz. Ve bu özlemlerimizin iç güvenlik yasası adı verilen fiili sıkıyönetim uygulamaları ile bastırılamayacağını ifade ediyoruz.

- Ve en önemlisi emeğimize, hukuka, haklarımıza, tarihimize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı istiyoruz.

- İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de, işçilerin yaşamını yitirdiği 1 Mayıs alanımızda kutlamak istiyoruz. Ve çocuklarımızla, karanfillerimizle, türkülerimizle gideceğimiz 1 Mayıs Alanı’yla ilgili söz hakkımıza saygı duyulmasını istiyoruz.

- 1 Mayıs meydanında 1 Mayıs kutlama isteğimiz basitçe teknik bir tercih değildir. Evet mesele 3-5 meydandan hangisinde 1 Mayıs’ın kutlanacağına dair teknik bir mesele değildir.

- Biz emeğimize saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Yılın 365 günü ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini üretirken biz eziliyoruz, hor görülüyoruz, yok sayılıyoruz. Sefalet ücretleriyle, güvencesiz, çalıştırılıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatımızdan oluyoruz. Çalışırken aç kalıyoruz, sakat kalıyoruz, ölüyoruz. Tüm bunları yaşarken, nice mücadeleler sonucu, nice bedeller ödememizin ardından resmi tatil haline gelen1 Mayıs’ta, emeğe ve onun taleplerine saygı gösterilsin istiyoruz.

- Biz hukuka saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Bu talebimiz yüzünden çok bedeller ödedik ancak tüm mahkemelerden beraat ettik. En son 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili dava sonucunda  “işçileri 1 Mayıs için Taksim’e çağırmak suç değildir” dendi. Öte yandan, 1 Mayıs’ta Taksim yasağı ile ilgili hükümet AİHM’de mahkum oldu. 1 Mayıs ile ilgili ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarına saygı gösterilmesi talebiyle 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz.

- Biz haklarımıza saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Bu ülkede işçilerin, kamu emekçilerinin, emeğiyle geçinen herkesin en temel Anayasal hakları ayaklar altına alınıyor. Sendikalı olmak en yaygın işten çıkarma gerekçesi haline geldi. Anayasa’daki sınırlı grev hakkı bile tamamen yasaklandı. Taşeron işçilere kadro hakkı veren mahkeme kararları ayrım yapılmaksızın uygulanması gerekirken, ülkeyi yönetenler hala bu kararlara uymuyor. Haklarımıza saygı gösterilmesini istediğimiz için 1 Mayıs’ta Taksim’de buluşma çağrısı yapıyoruz."

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ortak 1 Mayıs açıklamasından, 31 Mart 2015.