Bu Devlet!

Evet, bu devlet. 70, 80 yıl önce ne idiyse bugün de öyle. Roboski’de öldürecek Kürt çocuğu bulamayınca Kürtlerin katırlarını öldürüyor.