Darülharp

cihadistler-bw-cropİslamda böyle bir kavram ve onun pratiğe dökülmesi yok mu? Ya da, cihat nedir? Mekkeşler Medine çöllerinden yola çıkılarak Kudüs/İskenderiye medeniyet havzaları nasıl İslam edildi? Cihat nelerden dökülen nice kanlardan sonra zihinlerde ve dillerde tasavvufun ulvi barış ve saadet zirvesine nasıl ulaştı?

Bugün olanlar günümüz Müslümanlarının darülharbi değilse ne? Hiçbir din barış dini değildir. Olamaz (belki Budizm hariç onda da Allah yoktur!).