8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü - Talepler

 • feminist-kolektif-crop8 Mart ücretli tatil ilan edilsin,
 • Acilen Kadın Bakanlığı kurulsun,
 • Erkek şiddetini araştırmak için kurulan komisyon daimi hale getirilsin ve alanda çalışan kadın örgütlerinin izlemesine açık olarak çalışsın,
 • Hükümet, yandaş örgütlerle değil, yıllardır erkek şiddetine toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair çalışan kadın örgütlerini tanıyarak, bu örgütlerle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderici politikalar ve uygulamalara derhal başlasın,
 • Kadın ve erkek eşittir. Yaşamın her alanında kadın ve erkeğe eşit temsiliyet hakkı tanınsın,
 • Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayeti davalarında, erkeklere uygulanan tahrik ve iyi hal indirimi kaldırılsın,
 • Erkekleri kollayan erkek-yargı işbirliğine son verilsin. İstanbul Sözleşmesi maddeleri uygulansın,
 • 10 bini aşkın nüfuslu yerleşim birimlerinde en az bir kadın sığınağı, 50 bini aşkın nüfuslu yerleşim birimlerinde en az bir kadın danışma merkezi, her 20 bin kadın için bir tecavüz kriz merkezi açılsın,
 • Boşanan kadınlara ev, maaş ve can güvenliği sağlansın,
 • Güvencesiz, esnek ve kayıt dışı çalışmaya son verilsin,
 • Ev emekçisi kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınsın,
 • Hasta, yaşlı, engelli bakımı devlet tarafından karşılansın,
 • Nitelikli ve ücretsiz kreşler açılsın, her kadının ulaşabileceği şekilde yaygınlaştırılsın,
 • Ücretsiz ulaşım ve sağlık hizmeti sağlansın,
 • Eşit, parasız, bilimsel, anadilde ve laik eğitim hakkımız tanınsın,
 • Gerçek bir barışın sağlanması için çözüm zemini genişletilsin ve müzakere aşamasına bir an önce geçilsin,
 • Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa, nefret cinayetlerine uğrayan LGBTİ’lere yasal ve toplumsal güvence sağlansın, nefret yasası LGBTİ bireyleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlensin,
 • 2 milyona yaklaşan kadın göçmen ve mültecilerin, sığınmacıların yaşam koşulları iyileştirilsin, sağlık, barınma, yemek ve çalışma koşulları acilen sağlansın.

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu 2015, 5 Mart 2015.