Aynı devlet aynı adalet

adaletdevlet-bw-cropÜç yıl oluyor, bir ağır ceza mahkemesine sunulan bilirkişi raporu esas alınarak hükme bağlanan davada üç yıl sonra aynı konuda tam tersi bir bilirkişi raporu ile önceki ağır mı ağır hüküm bozuluyor.

Neden? Nasıl?

Önce şunu bir güzel belleyin ki nedenini anlayabilesiniz: Adalet mülkün yani memleketin değil devletin temelidir. Vaktiyle her yerde burlarda da Avrupa’da da mülkün idi.

Binaenaleyh devlet yani devlet erkini ellerinde tutanlar ne vakit, hangi koşullarda nasıl bir adalet istiyorlarsa istedikleri adalet onların keyfine ve emrine amadedir. Pusula denilen alet gemi nereye giderse gitsin nasıl hep kuzeyi gösteriyorsa öyle! 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, adalet denilen şeyin ne kılıklara girip çıktığını bir hatırlayın.

Hiç istisnası olmaz mı? Olur ama her biri cümrü kadar yer yakar.