Yaradanın lûtfu, ihsanı, inayeti

tekstil1-bw“Sermayeye dayalı mübadele tarzında insan, eğer görece değer kazandıysa bu yeniden üretimin aksamaması içindir. Bu konuda kimse eşitlik beklemesin.” (Süleyman Seyfi Öğün. Yeni Şafak, 11 Eylül 2014.)

Yeni Şafak gazetesi başımızdaki AKP iktidarının hararetli bir destekçisi olduğu gibi aynı zamanda Allah’a tapmayı, dindar olmayı savunma işini baştan beri üstlenmiş, sadakatle ve şevkle yerine getiren bir basın organı. AKP’nin başı, dönemin C.Başkanı R. T. Erdoğan sık sık tekrarlamayı hiç ihmal etmez:

“Yaratılanı Yaradandan ötürü severler”miş!

Demek ki neymiş? Konunun bir demagojik AKP propagandası tanımı varmış, bir de bilimsel olmaya yeltenir görüneni. “Yeniden üretimin aksamaması için” ne demektir?

Bizimkisi gibi kapitalist bir toplumda (yani her kapitalist toplumda) ne demekse o. Yani parası, serveti, sermayesi olanların çıkarı. Onların yaşadıkları hayat. Onların mutluluğu. Yani Yaradanın öylelerine lûtfu, ihsanı, inayeti!

Süleyman Seyfi Bey bu yazıyı neden yazmış acaba? Yeni Şafak çevresine gizli bir garazı mı var? Ne demek istiyor?