Bir zamanlar eski Roma’da…

Bir zamanlar eski Roma’nın önde gelen yöneticilerinden biri Roma Senato’sunda (Asiller Meclisi’nde) yaptığı her konuşmanın sonunu “Kartaca’ya Ölüm!” diye bağlardı.

Bizler de dediğimiz ve diyeceğimiz her sözün sonunu hiç şaşmadan ve tereddüte düşmeden, “Bu ülkede dindar C.Başkanları, dindar Başbakanlar, dindar bilmemne bakanları, şu veya bu devlet adamı kılığında dolaşan şahıslar, tümü MADDİYUN mesleğinin en yüz karası paraya tapanlar türünün sadık ve şaşmaz takipçileridir. Her göründükleri yerde bu gerçek yüzlerine çarpılmalı ve kitlelere anlatılmalıdır,” diyerek getirmeliyiz.

Bunun niçin gerekli olduğuna bunların yaptıklarını (adım başı diktikleri 80-100 katlı gökdelenleri) ve yapmadıklarını (Soma’da 301 maden işçisinin adeta kasıtla katledilmesi üzerinden daha üç ay geçmeden 32. kattan düşürülen, içi işçi dolu özel yapım inşaat asansöründe ölen 10 işçiyi) anarak anlarsınız.