Ölen ölür, yaşayanlar bizimdir!

torun-bw-cropNe nediler:

  1. Şirket Sahibi: “Sektörel vaka”.
  2. Başbakan: “Gelişmiş ülkeler mevzuatı ne ise bizde de aynı olacak.”
  3. CHP genelbaşkanı: “İş; kazası değil, iş cinayeti.”

Yorum:

  1. Sektörel vak’adan sektörel “vakı-a”ya varmak için bir harf eksik. Bu ne? İşin FITRATI demenin bir başka şekli.
  2. 12 yıldır süren bir iktidar var, şimdiye kadar niye olmadı? Suç ortakları hep böyle konuşur.
  3. “Cinayettir!” diyen diyene. Yani havaya laf ediliyor. Cinayete ceza ne? Hani nerede?