Karganın bildiğini...

karga-bwAlın size ilginç bir olay. GERÇEK!

İçinde dibe yakın su olan dar ağızlı bir bardakta suyun üstünde yüzen bir mantar levha var. Levhanın üzerine bir parça peynir konulmuş. Bardağın karşısında bir karga. Etrafta büyüklü küçüklü çakıl taşları... Karga peyniri yemek istiyor. Nasıl ulaşacak?

İki yolu var. Karga ikisini de biliyor.

Siz ne zaman öğreneceksiniz?