Bu mu Milli İrade?

Partiler üstü bir komplo ve tezgâhla ve Evren Cuntası’ndan devralınan %10 seçim barajı sayesinde milyonlarca yurtdaşın oyu başka partilere verilmişken senin hanene yazılarak tek başına iktidar yapsınlar seni, ondan sonra sen “AB’ye üye oluyoruz! İleri demokrasiye yürüyoruz!” vaveylasıyla ve asker vesayetini bitiriyorum türünden enayi dolmalarıyla akıl fukarası liberalleri ve Yeni Dünya Düzeni koşullarında yeni maişet ve kariyer imkanlarını otuz yıllık inançlarından birkaç ay içinde vazgeçip liberallerin safına katılmakta gören DÖNÜK sosyalistleri, komünistleri ve cümle kaşarlanmış Marksizm allamelerini arkana al; fütursuzca sürdürdüğün mezhepçi kara propaganda ve kadrolaşma ve o arada kendinden önceki yıllara dair tarihi temelden tümüyle yoksun, düpedüz yalan ve iftiraya dayalı tezvirat kampanyasıyla ve 12 yıl iktidarda olmanın bin türlü maddi imkanını iyisiyle kötüsüyle seferber ederek sağladığın seçmen desteği ile Özel Yetkili Mahkeme adı altında eskinin menfur DGM’lerini devreye sok, Fethullahçı polisler, savcılar ve yargıçlarla orduya (özellikle Deniz Kuvvetleri’ne!) NATO’nun nezareti altında kumpas kur, asker vesayetini kendi nüfuz alanın içine dahil et; Kanun Hükmünde Kararnameler yetmeyince “temel kanun” diyerek birçok önemli, kritik yasa tasarısı üzerinde parlamento inisiyatifini ve denetimini asgari düzeye indir, “torba yasa” denilen üç kağıtçı aşağılık uygulamayı normal yasama işlevine çevir; bütün bunları gerçekleştirmek için Meclis’teki çoğunluk grubunu (emir ve talimatlarına herdaim amade kapı kullarını) ve bütün bu dalaverelerini deftere yazıp da hiç birine görevi gereği itiraz etmeyen C.Başkanı olacak şahsı bunca yıl ülke halkının başına bela et ve sonra birdenbire hem bunca marifeti ve günahı birlikte işlediğin “Pensilvanya” ile arayı bozup her suçu ve günahı onun üzerine yıkarak vesayetçi ordunun emeklisinden muvazzafına kadar içerde ve dışardaki tüm generallerine hulus çak, hem de Partiyi birlikte kurup yedi yıl önce Cumhur Başkanı yaptığın Çankaya’daki“kardeşin”i sefil bir Ali Cengiz oyunuyla likide ederek tek başına yoluna devam et... ki başın göğe ersin!

Milli İrade dediğinin istediği bu muydu?

“Gelmiş geçmiş en büyük” siyaset adamının başarısı diye göklere çıkarılan “başarı” bu mudur?

O iradenin de, onun “milliliği”nin de ne denli safsata olduğu bundan belli. Neymiş? Pensilvanya fitne çıkarmış (senin ve bakanlarının yolsuzluklarını “mesele” yaparak darbeyle devleti ele geçirmeye, yani senin elinden almaya kalkmış. Bir yıl önceki “Gezi” kalkışması ardında da yine o ve onun dış ortakları varmış, vb.,vb... Az kalsın ülkenin bağımsızlığı güme gidiyormuş!

Bunlar tipik Faşist ve Nazi kelamıdır. Ülkenin ve ülke insanlarının geleceğinin bir avuç iç ve dış finans kapitalistin ve palazlanmakta olan yeni yetme soyguncuların elinde harcanıp tüketilmesine gerekçe uydurmanın klasik usulü! Mussolinilerin, Hitlerlerin, Francoların, Peron gibilerinin geçip gittikleri yol... Pensilvanya ile, ordaki CIA sığıntısı peygamber bozuntusuyla yıllar yılı herşeyi kol kola, sine sineye birlikte yaptınız. Ne istedin ki vermedik diyen sen değil misin? Neler verdin? Söyle! Konuş! Ne içün verdin? Onu da de!

On yıldır hileyle, hurdayla ele geçirdiğin iktidar ve devlet yetkilerini o “hain çete”nin nasıl her yere ağ salıp yerleşmesi ve her yerleştiği inde senin işini görmesi için kullandığını anlat! Söyle! Pensilvanya’nın polisinin, savcılarının, yargıçlarının marifetiyle ve apaçık intikam için kasıtla hapse atılan Ahmet Şık ve Nedim Şener hakkında taa Avrupa Parlamentosuna kadar giderek onların nasıl gazeteci ve kitap yazarı değil, silahlı terörist çetesi üyesi olduklarını ispat etmek için AP üyelerinin şaşkın ve müstehzi bakışları altında yarım saat dil döken, bilgiçlik taslayan sen değil miydin? Bile bile mi öyle yaptın? Yoksa bilmiyor muydun? Saflığına ve gafletine mi gelmişti? Ülkenin ve ülke insanlarının şenliğine ve esenliğine, çocuklarının geleceğine birlikte kumpas kurdunuz. Nedim de, Ahmet de Pensilvanya’nın gizli emelleri uğruna gadre uğramışlar da sen bunu yeni keşfetmişsin ve şimdi sözüm ona onların intikamını almaktaymışsın, öyle mi?

Merhum İsmet Paşa’nın deyişiyle (biz pek sevmeyiz onu da, senin ve senin gibilerinin hiç haddi değil onun üzerinden muttasıl kara propaganda üretmek, bunu biliriz):

Haydi canım, sen de!

Bu iki ucu boklu, cılkı çıkmış tefeci bezirgan tezgâhıyla kimseyi kandıramayacaksınız, sen ve senin avenenle Pensilvanya’dakiler. Bugün kanmış görünen bu çok görmüş, çok geçirmiş milletin sizlere yarın oynayacağı Ali Cengiz oyununu düşünün ve korkun!