Taş düşsün başınıza!

katledilenler-bwKırk sekiz saatte, yani iki gün içinde bir cinayet, bir cinayet daha, aynı gün sona ermeden bir başkası, sonra yine bir cinayet!

Yetmiyor mu? Ne oluyor?

Yolda belde, her yerde, günün her saatinde kadın öldürmekle erkeklik ispatına tevessül eden canilerden geçilmiyor. On iki yıldanberi süren ve evrenin nihayetine kadar süreceği vaad edilen AKP iktidarı olgusuyla hiç mi alakası yok?

Üstelik, canilerin hemen her birine duruşmada gösterdiği erkekçe “ağırbaşlılık”tan ötürü niçin ceza indirimi sunuluyor? Bir sevap mı işlemiş oluyorlar?

Kim bu yargıçlar? İndirdikleri ceza kadar taş düşsün başlarına diyeceği geliyor insanın.

Gelir. İnsansanız, gelir.