Ekmeleddin Bey’in Turgut Özal hayranlığı

ekmel2-bw-cropO da meğer Turgut Özal hayranlarından değil miymiş?! Ya da çatı mimarlarının aklında kimbilir ne yeller esiyor, ne gibi oy hesapları geçiyorsa, o kervana katılmasında yarar görüldüğü anlaşıyor.

Cumhuriyet tarihinin içerden ve dışardan atanmış en şaibeli başbakanının bir özgürlük ve demokrasi abıdesiymiş gibi takdir ve övgüyle yaadedilmesinde isabet olacağı acaba nereden kulağına fısıldandı?