Ekmeleddin

ekmeleddinCHP ve MHP C.Başkanı adayı olarak Ekmeleddin isimli ırkçı-islamcı birini buldular.

Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti’nin Erdoğan tarafından “eksen kayması”na uğratıldığı varsayımına dayanıyor. Dolayısıyla klasik merkez sağ çizginin yeniden kurulmak istenmesi anlamına geliyor.

Tutmaz. Sermaye sınıfı klasik Türk merkez sağını, ilga etmiştir. Bunu yaparken gafil avlanmamış, gayet bilinçli hareket etmiştir.  Sermaye kendi düzenini ve küresel pozisyonunu AKP ile konsolide etmiştir. Bu yeni arsada, üzerine gecekondu yapılacak boş parsel yoktur.

Ekmeleddin T. Özal geleneğininin uzantısıdır.  Bu gelenek monetarizme geçişte kullanılmış ve atılmıştır. Erdoğan monetarizmi kurumsallaştırmada kullanılmıştır ve başlangıçta bu gelenekten de kısmen yararlanmıştır. Ali Coşkun’u, Nevzat Yalçıntaş’ı bu nedenle bir kısa dönem için bakan olarak kullanmıştır.

Ekmeleddin geleneğinin kökü aslında kurumuştur. Bu islami damar Menderes’in partisine girmiş, 27 Mayıs askeri darbesinde, “Menderes asılacak, bizim önümüz açılacak” diye sevinçten havalara zıplamıştır. Saadettin Bilgiç ile siyasetin merkezine oturma fırsatını kıl payı kaçırmış, Demirel dönemlerinde cılızlaşmıştır.

Ekmeleddin geleneğinin en son yükselişi Kenan Evren cuntasıyladır. Aydınlar Ocağı Evren faşizminde siyasette ve bürokraside görece palazlanmış, Erdoğan gelinceye kadar da gücünü korumuştur. Sonrası ise bu geleneğin çöpe atılmasıdır.

Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde eşelenmiş ve pençesine Ekmeleddin İslamoğlu takılmıştır. İşe yaramaz, sermayenin kurduğu Erdoğan düzeni ve devletinin ahı gitmiş vahı kalmış Türk-İslam sentezciliğine pabuç bırakmaz.

Belki de 10 Ağustos’ta CHP’nin cenaze namazı kılınacak.