KIZILCIK inadı

Belli fikir, düşünce veya politikaların sürekliliği, "taşıyanı" olmasıyla mümkündür. Kızılcık taşıyıcısı olmaya çalışacağı fikir, düşünce ve politikaların en genel çerçevesini ilk sayısının kapağında Marks-Engels-Lenin-Rosa Luxemburg ve Gramsci'in fotoğraflarını kullanarak sembolize etmişti. Bu da devrimci Marksizmin, kendi içinde mümkün en geniş çoğulculuğu koruyarak sürdürülmesiydi. Ve bu "tutum", Türkiye'de Marksizmin bizzat Marksistler tarafından saldırıya uğradığı koşullarda benimsenmişti.

Kızılcık baştan benimsediği bu tutumunu 14 yıl boyunca ve "inat" ile sürdürdü. Marksizmin sorunlarını tartışan değerli ve samimi görüşleri bir araya getirmeye çalıştı. Herhangi bir politik aidiyeti benimsemeden solun güncel politikalarını değerlendiren analitik görüşleri azami çeşitliliği ve çoğulculuğu koruyarak yansıtma çabası içinde oldu.

Kızılcık'ın yüklendiği iddia, elbette kendini aşıyordu. Devrimci Marksizmin geliştirilerek sürdürülmesi, tümüyle amatör ve yılda bazen 3, bazen 6 sayı çıkan bir dergi çalışmasıyla olacak iş değildi. Zaten olan da buydu. Başlangıçtaki 2000-2500 okur sayısı 14 yıl sonra 400- 500 civarına gerilemişti.

Bu kadar uzun bir süre ve bu kadar kendiliğindenci ve amatör çabalardan sonra elde kalan nedir diye bakıldığında verilecek tek bir cevap vardır: İNAT! İnat, Marksizmin kendinde olan bir nitelik değil, politikaya ve yaşama aktarılmasında ortaya çıkan bir niteliktir. Siyasi tarihte bunun en yüksek örneği Lenin'dir. Lenin'de en somut ifadesine kavuşan şey "sınıf inadı"dır. İşçi sınıfı inadı diye tanımlanabilecek bir şey varsa, o da "teslim olmamak"tır.

Kızılcık kurumsal bir yapı olmadığı için, kurumsal bir inadı da temsil etmiyordu. Leninci inadı, Kızılcık'ta daima, sıklıkla ve bazen yazanların yazdıklarında buluyorduk. Kızılcık yazarlarının Kızılcık'ta yazdıklarının, bir dergi formatıyla çoğaltılıp bir kaç bin kişiye ulaştırılmasının değerli bir yayın faaliyeti olduğunu söylemek yetmez, "Kızılcık Yazıları"nın bir el pusulasıyla bir tek kişiye aktarılması bile bu zahmete değer.

Elinizdeki 60. Kızılcık ile 14 yıldır yapmaya çalıştığımızı bundan sonra başka bir teknik düzleme aktarıp sürdürmek niyetindeyiz. "Kızılcık Yazıları" bundan böyle kizilcik.org'ta inadını sürdürecektir.