Marx’tan

marx-cropMarx’ın bir sözü var. İsviçre’li iktisatçı Sismondi’ye (1773-1844) atfen:

“Sınıf mücadelesinin sonuçsuz kaldığı hallerde toplum yozlaşır, çözülür ve çöker.”