Ana kaatilleri

adaletEn çok onlar öldürülüyor. Mütemadiyen ölüyorlar. Bir çoğu hamile. Bu kadar olur!

Sonra da adamların çoğusu kafasına sıkıp kendini öldürüyor. Adı bilinmeyen bir tanrıya adanmış kurbanlar…

Hiç şüphe yok yeni bir “dalga” bu. Son on yılda ârız oldu. Tesadüf değil.

“Şimdiden Başkan Erdoğan”ın söyleminde kadının anne hâli yüceltilerek “dinimiz” bağlamında vurgulandıkça kadın cinayetlerinde şayanı dikkat bir artış oldu. Kaatiller (kocalar, sevdalılar, akrabalar, delikanlı oğullar) hak ettikleri cezayı hiç mi hiç görmüyor. Nedense yargıçlar onlara kıyamıyor. Niçün?

Doksan yıllık aydınlanmacı Cumhuriyet’in yargıçlarının aklı ve vicdanı nerede?

Bunca akıl eksikliği ve vicdansızlıkta Cumhuriyet’in payı ne?