Fetret (3)

Yani burası hiç değilse sözüm ona bir demokrasi ve hukuk devleti olsaydı, şu en son “7000 kişi”nin gizli dinlemeye (işin gizliliği kaldıysa eğer…) uğramış olması nedeniyle hükümetin şimdiye kadar çoktan istifa etmiş olması gerekmiyor muydu?

Demokrasinin %90’ı usule dairdir. Böyle durumlarda usuldendir, hükümetler istifa ederler. Çünkü demokraside ve hukuk devletinde herşeyden siyaseten hükümetler sorumludur. Siyaseten acze düşmüş bir hükümetin laf olsun diye bile iş başından ayrılmayı hiç aklına getirmemesi iktidar kavramıyla tenakuz ifade eder. Biliyorsunuz, cumhurbaşkanları ve bir de deliler yaptıklarından sorumlu tutulamazlar.

Başımızdaki hükümet işini görmekte acze düşmüştür. İstifa etmelidir ki, hiç değilse usul yerine gelsin.