“Yolsuzluk” kişileri götürür, iktidarı değil

yolsuzluk-bw-cropİktidarlar “yolsuzluk yapanı” tasfiye ederek güçlenirler, sistemi temize çıkarmanın klasik yöntemidir bu.
Ne yapmış AKP’nin bakanları ve yakınları ve yandaşları?
Rüşvet almışlar.
Ne kadar?
2 milyon veya 2 milyar dolar, görülen işe göre şu kadar veya bu kadar...
Neyin karşılığıdır bu rüşvet?
Kamunun kasasına girip çıkan 162 milyar doların karşılığı
Kamudan çıkıp kime gitmiştir?
En önce ve en çoğu TÜSİAD’çılara
Buna kapitalizm deniyorsa eğer, TÜSİAD’çıların işinin görülmesi aynı zamanda MÜSİAD’çıların, TUSKON’cuların, ASKON’cuların ve bilumum AKP yandaşlarının da işinin görülmesidir.
Yolsuzluk olmazsa kapitalizm olmaz.
Erdoğan tüm yargıç ve savcıları kendine bağlayacakmış!
Bu kadarı olmazmış, demokrasiye ve hukuk devletine sığmazmış.
Anayasaya da aykırı imiş...
Ne değişir ki?
Bu yargıç ve savcıları nereye bağlarsan bağla, sonuç mu değişecektir, ona bak.
Bunlar “normal bir demokraside” aklın alacağı şeyler değilmiş.
Bu tarz itiraz, AKP’den “normal bir demokrasi” bekleme anormalliğidir.
Yokedilen “hukuk devleti” değildir.
“Hukuk devleti” olsa bunlar zaten yapılamaz.
AKP’nin yapmak istediği, Türk Cumhuriyeti devletini tahkimdir.
Bunu AKP yapıyor diye şaşırmak niye?
Türk Cumhuriyeti devleti geçmişte de bir çok kez, gelişiminin ana doğrultusundan derin sapmalar göstermiştir.
Örneğin, anayasasına; “özel mülkiyet kamu yararı aleyhine kullanılamaz” (27 Mayıs) diye yazabilmişken, Keban Barajı kamulaştırmalarında özel mülkiyet lehine kamu yararını çiğneyerek barajın inşaatını 4 yıl geciktirmiştir. Ya da; gene bu aynı devlet, programına “toprak işleyenin, su kullananın” cümlesini yazmış bir siyasetçiyi, başına miğfer giydirip toprak ilhakı amaçlı (Kıbrıs) bir savaşın komutanlığına atamıştır.
Erdoğan ile 11 yılı götüren Türk devleti şimdi de Erdoğan ile özüne, en güçlü olduğu asıl yüzüne dönmekte veya bürünmektedir.