Ya görülmeyen davalar?...

Ergenekon, Balyoz ve bunların türevi olan davalarda "yeniden yargılama" yolu açılıyor. Niçin? Bu davalar yanlışlıkla açılmadı ki, yargılamalar yanlış yapılmış olsun.

Davaları "dava savcısı" olarak Tayyip Erdoğan açtı.

Ama bu davalarda "adil yargılama yapılmadığı" iddiasını ciddiye almak gerekir.

Çünkü bu davaların kotarıldığı "Dolmabahçe görüşmesi" Erdoğan ile Büyükanıt arasında sır olarak kaldı. Dava yargıçları zaman zaman "sizi ihbar eden asıl gizli tanığı ben de tanımıyorum" mealinden açıklamalarda bulundular.

O halde yapılacaksa eğer, "davaların yeniden görülmesi" değil.

"Genişletilerek yeniden görülmesi" uygun olacaktır.