Bir Tarikat

Yahudilikte sıra dışı bir tarikat var. Yolcuları devlet yönetmenin Allaha isyan ve en büyük günah olduğunu söylüyorlar!