Ya sabır!

Özgür Mumcu ne güzel yazdı. Kanıtlarıyla. Okumayanlar bir zahmet okuyuversinler. (Radikal, 26 Eylül, 2013.)

Necip Fazıl tam odur işte! Birileri de –hemen hepsi ondan “feyiz” almakla övünen birileri– milletin dikkatini ve vaktini, asabını ve sabrını suistimal edip habire neler neler, ne yaveler anlatıyorlar...