Suçortakları

1940'lar ve 50' lerdeydi. 1 Mayıs'ı kutlamak yasaktı. Her 1 Mayıs öncesi, meselâ Aziz Nesin ve onun gibi bazı komünist/sosyalist yurtdaş durup dururken polis tarafından evlerinden, iş yerlerinden alınır, saatlerce, bazen günlerce emniyette “misafir” edilirdi. Şimdi polis tam da bu yetki ile donatılmak isteniyor.

Doğrudan polis takdiri ile hürriyetten alıkonulma!

Böyle bir uygulamayı ne tür bir iktidar gerekli görebilir ve yasalaştırmaya cürret edebilir? Böyle bir iktidarın getirdiği her “yeni”liğe yetmez ama buna da evet, yanlış ama bugünlük evet, bu kadarı da olmaz ama alternatif ne..? diye diye bugüne kadar gelenlerin hiç mi bir suçu yok?

Böyle demek de abes ya!

Hadi onlar da suçlu.