Baraj

Barajdan vazgeçmeyeceklar. Asla!.. Barajla var oldular, onsuz olamazlar. Milleti o kadar sevmeleri barajdan dolayıdır!

%10'dan vazgeçmek için yeni ve daha yüksek bir baraj getirmeyi “demokrasi” kartı diye öne sürüyorlar. Demokratik atılımmış! Ölüm gösteriyorlar...

Bir kere atandılar ya, artık seçim denilecek bir seçime yoklar. Ebed müddet devleti elden kaçırmamak için yapmayacakları şey yoktur. “Sayın Başbakan”ları her gittiği yerde, “Barajı biz getirmedik ki!” derken, bizi enayi yerine koymayın, demek istiyor...

Bu çok açık. Yapın hesabınızı, görün. %10 kalksın mı diyorsunuz? Pekala. %50'ye ne dersiniz? Tartışılacak seçenekmiş!