IMG_0006-small'Yeni bir çağ' efsanesi (KIZILCIK)
Sivil siyaset / asker siyaseti
1 Aralık ve sonrası
Beleşçiler ve solcular

Milliyetçilik ve emperyalizm (Kenan Somer)

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi efsanesi (İzzettin Önder)

Küreselleşmenin tarıma etkileri (Türksen Başer Kafaoğlu)

Avrupa Birliği-Temel hak ve özgürlükler (Gaye Yılmaz)

21. Yüzyılda bağımsızlık mücadelesinin öncülleri (Mehmet Özgen)

Modernleşme üzerine (Cem Somel)

Türkiye tebeşir dairesi (Hüseyin Hasançebi)

Bankalar operasyonu (Arslan Başer Kafaoğlu)

Fazilet Partisi sorunu (Tektaş Ağaoğlu)

Ölüm oruçları, hayat kurtarma, arabuluculuk (M. Turgay Yerlikaya)

Şiddetin toplumsal boyutu

Söyleşi
Çalışan kadınlar konuşuyor (Elif Yerli)

21. Yüzyılın eşiğinde uluslararası durum ve toplumsal değişim için mücadele (Carlos Carvalhas)

Çek Televizyonu'nda 'olay'; Yine işten çıkarmalar (Dr. Hassan Harfo)

ÖDP'de sorunlar

Ağaçlar ve orman (Yavuz Alogan)

Ortadoğu'da 'Pax-Americana'nın çöküşü. İntifada (Merdan Yanardağ)

Emperyalistlerin halat ekme oyunu. AGSK (Avrupa Birliği-ABD çekişmesi)

Nazım Hikmet ve mezarı (Ö. Bedri Canatan)

Belge
Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi'nin 22 Aralık 2000 tarihli basın açıklaması (özet)

Tarihten
Şarkıcı, sporcu, tiyatro ve sinema oyuncusu, hukukçu, politik eylemci... Komünist. Paul Robeson