Ceza mı, aklanma mı?

Ergenekon davasında ağır cezalar kesilen yüksek ordu kumandanlarının tam da bu cezalar sayesinde daha da ağır başka bir dolu suçtan yırtmış oldukları hiç aklınıza gelir miydi?

Filhakika... en ağır cezalarla adeta ödüllendirilenlerin hemen tümü otuz yıldanberi süregelen kirli savaşta Kürt halkına karşı işledikleri sayısız suçlarla övünerek kendilerini savundular. Öyle olmadı mı? En başta da, bugünün C.Başkanı ve Başbakanı'nın her fırsatta “mesai” arkadaşları olarak sahip çıktıkları eski G.K.Başkanı Başbuğ!

AKP iktidarını yaşatmam teşebbüsünü affetmeyen “yargı”, kirli savaşta işlenen en ağır suçları bu davayla yolunu bulup akladığı için AKP ricali ve cümle muhiplerince ne kadar el üstünde tutulsa azdır.