Üslup üzerine

Kibir ve nobranlık mı? Büyüklenme mi?

Kişilik arızası deyip geçmeyin. Kibrin de, büyüklenmenin de, öfkenin de –her birinin ve bir arada hepsinin– meş'um bir işlevi var.

Her biri ve hepsi birden, ülkenın toplumda olup da toplumdan olmayan, mülksüzleştirilmiş bireylerinin sömürü çarkları arasında öğütülüp harcanması için başvurulan araçlardandır. Eski zaman kadırgalarında zincire bağlı kürekçilerin sırtlarında patlayan kırbaç ne idiyse o. Ya da kaşının altında gözün var diye paylanan acemi er gibi...

“Ayaklar baş mı olacak yani!” narasını da mı siz kişisel kibir alameti sayıyorsunuz?