Taksim gezisi yerine alışveriş merkezi

Türkiye ilkeler ve kurallarla değil, talimat ve emirlerle yönetilen bir ülke.

Tayyip Erdoğan 2011 Genel Seçimleri öncesindeki bir seçim mitinginde Taksim Parkına eski Topçu Kışlası'nın yeniden yapılacağını söylemişti. Dini imanı para ve rant olanların burayı da paraya çevirmek niyetinde olduğu besbelliydi. Nitekim 3 gün sonraki İzmir mitinginde aynı sözü yinelerken buraya “Rezidans ve AVM” yapılacağını müjdeledi.

Ne var ki İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu konudaki talebi reddetti. Kurulun kararında şöyle denilmişti:

“Söz konusu alanda yapılan incelemeler sonucunda ortaya konulan değerlendirmelerde, bu alanda günümüzde mevcut olmayan Topçu Kışlası'nın yapım yılı, mimarı, plan özellikleri, yapım detayları tam olarak bilinmeyen ve söz edilen alanın tarihsel olarak kullanımında kısmen mezarlık, daha sonra 1794 yılında yanan topçu kışlası, III. Selim döneminde 1803-1804 yıllarında yerine yapılan ikinci dönem topçu kışlası, 1860'larda Abdülaziz döneminde kapsamlı değişim ve dönüşüm sürecinde soğan kubbeleri ve süslü cepheleri ile Hint ve Rus mimarisini çağrıştıran özellikleri gösteren üçüncü dönem, daha sonra yapının ortasında ilk milli maçların oynandığı Taksim Stadı isimli futbol sahası olarak kullanılan ve 1939-40 yıllarında yıkılan yapının yerine, günümüzde 60-70 yıllık kullanım değeri ile tarihe belgelik eden bir nitelik kazanmış ve geçen sürede dönemin şehircilik anlayışına uygun bir kararla İstanbulluların kolektif belleğinde yer etmiş Taksim Gezi Parkı kullanımının sıralandığı görülmektedir.”

Gelgelelim, Türkiye'de böyle bir şey mümkün müydü? Tayyip Erdoğan isteyecek de, bir kurul buna reddedecek, öyle mi? Türkiye ilkeler ve kurallarla değil, talimat ve emirlerle yönetilen bir ülke.

Bu red kararı karşısında Tayyip Erdoğan 13 Şubat 2012 günü “Biz Topçu kışlasını yapacağız, altı AVM, üstü rezidans ve otel olacak” demişti.

Konu Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na götürüldü ve Başbakanın emirlerine uyularak Bölge kurulunun aldığı karar iptal edildi. Topçu Kışlası'nın yapımını onaylamış oldu. Yasaya göre, Koruma kurum ve kuruluşları (belediyeler dâhil) ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarının kararlarına uymak zorunda.