Cemevi tartışması

Tayyip Erdoğan yine bilmeden konuşmuş. Çok konuştuğu için ne az şey bildiği görülüyor.

“Siz hiç Hristiyanlıkta kiliseden başka bir yerde ibadet edildiğini gördünüz mü?” demiş. (Milliyet. 22 Şubat 2013.)

Histiyanlıkta tek kilise var sanıyor. Oysa bir çok cemaatin (mezhebin) kendi kilisesi vardır. Hiç biri diğerine benzemez. Her cemaat kendi kilisesinde ibadet eder. Başkasının önünden bile geçmez… Protestan bir Hristiyanın Katolik kilisesinde ibadet ettiğini gören var mıymış?