Yine Ali Bulaç

Ali Bulaç yalnız kendisinin değil, aynı itikate itaati hayat yolu belleyen herkesin dilinin altındaki baklaları peyderpey çıkarmaya devam ediyor.

Bunlar kadınlardan korkuyorlar! Ödleri kopuyor. Haklılar. Kadından korkmak tüm fıtri gericiliğin müşterek alâmeti farikasıdır.