Gelin güvey sorunu

“Türkiye gün geçtikçe gelişiyor. Tek nedeni, İSTİKRAR. İlk defa oluyor.”

İshak Alaton söylüyor… Sorsan, göğsünü gere gere, “Sosyal demokratım,” der. Biraz sıkıştır, halis muhlis komünist olduğunu söyleyecektir.

Bu dediği ne, peki? Hem de, “tek neden”miş, “ilk defa” oluyormuş. AKP'li biri gibi konuşuyor. Zaten onlardan biri. Başka ne ki? Bugünlerde, kendine komünist de diyebilecek biri neden AKP’li olmasın?

Bu nedir? TÜSİAD sermayesinin teslim bayrağını çekmesi mi? Yoksa tersi mi? Bize sorun, söyleyelim: Ülker'in Koç'a gelin gittiğinin resmidir.