Gün ortalaması

Ülkede iş kazalarında ölen işçi sayısı SEKİZ SAATTE BİR İŞÇİ! (Medya haberi). Sadece geçen Ocak ayında 68 işçi iş kazasına “kurban” verilmiş. (Birgün, 3 Şubat, 2013.)

Buna kaza değil CİNAYET denir deniliyor her yerde, diyen de dinleyen de bunu dediği ya da işittiği için rahatlıyor. Ölenler öldükleriyle kalıyorlar.

İş kazasına cinayet demek adeta moda.

Demek, cinayetmiş! Peki, sonra..?

Altı kazılsa görülür: Patronun tuttuğu taşeronun taşeron ustası, muhasebecisi, şusu busu ve hepsinin arkasındaki holding sahibinin CEO'su: “Efendim, biz ne yapabiliriz? Her defasında yüreğimiz paralanıyor. Yani! İşçinin canlısı ölüsünden pahalı…”

Cinayet deyip geçmek neye çare? Cinayeti düşünüp durmayı bırakın da biraz kendinize bakın!