Korsanlar Çamlıca Tepesi'ni gaspediyor!

İstanbul'un ve İstanbullu'ların Çamlıca Tepesi'ne cami ya da bir başka yapı (ne olursa olsun) kondurmak KORSANLIKTIR. Kamu malını düpedüz gaspetmektir. Yerine gökdelenler sitesi dikmek için Sultan Ahmet Camisi'ni yıkmakla birdir.

Çamlıca Tepesi –kendisi ve karşı yakadan ya da şehrin herhangi bir başka yerinden bakıldığında görünüşü– İstanbul'un hemşehrilerine, hatta bütün dünya halklarına ve insanlarına aittir. Onca kuşaktan bugüne kadar gelmiş tarihi mirastır. Antik Roma, Bizans, Osmanlı, yeni Türkiye… Dünyanın başka neresinde var? Zorla kaldırılıp götürülüyor. Ne uğruna? Kibrinden, hoyratlığından, zevksizliğinden geçilmez bir vehim ve ülkeyi nereye götürmekte olduğu besbelli bir politik hesap uğruna!

Asıl sorun budur.

Caminin tipi, çizimi doğru mu, değil mi? Sultan Ahmet Camisi'nin kopyasıydı, taklidiydi filan… Bunlar hep işin faso fiso yanı. En iyisi, en doğrusu da olsa oraya cami de, başka bir şey de yapılamaz. Yapılmamalı. Orası bugün nasılsa öyle kalmalı. Çocukların koşturacağı, sevdalıların baş başa çay içmeye gideceği, genç kızların voleybol oynayacağı yerler ıssız beton avluların istilâsına terkedilmemeli. (TV ve GSM kuleleri derhal kaldırılıp başka yere taşınmalı.)

İstanbul'un kalbine hançer sokuluyor!

İstanbul'a kastınız ne?