Avundukluoğlu’ndan bugüne

1990’lı yılların başında Millet Meclisi’nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu: derin devlet uygulamaları ve faili meçhûl infaz olayları üzerine. Komisyon Başkanı, soyadı Avundukluoğlu olan bir Doğru Yol Partisi milletvekili idi. Araştırma sonuçlandı, raporu yayınlandı, Meclis’e hiç sunulmadı ve unutulmaya terkedildi.

O raporda, nasıl olduysa, her şey olduğu gibi, olanca dehşetiyle yazılıydı! Susuş kumkuması üstünü örttü. Bir de Susurluk’tan sonra bir ara Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında yazılıp Başbakan’a sunulan Kutlu Savaş Raporu var. Başbakan raporu resmî devlet denetçisinin elinden alıp içinden bir kaç bölümünü devlet sırrıdır diyerekten hıfzetmiş idi.

Şimdi de şu emekli amiralin TV’de söyledikleri... Düşünün, nasıl sustu, konuşmadı yıllardır, zira taa nezamandanberi haftanın hemen üç günü TV panellerinde boy gösterenlerden biridir. Askerlerin suça sivillerce “itildiğini” ifşâ etme zamanının geldiğine karar vermiş olmalı...