“Blackwater”!

Profesyonel askerlik... Özel güvenlik şirketi...

Taşeron ordu...

Hangisi?

Bir benzerini Amerikalıların Irak’ta tepe tepe kullandıkları biliniyor. Hiç bir hukukî, yasal,adlî denetime tâbi olmayan özel güvenlik şirketi statüsünde gözü dönmüş cinayet, katliam müfrezeleri. Irak’ta bir çok bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Son alınan bilgilere göre hâlen Afganistan’da aynı işi görüyorlar.

Evet, profesyonel askerlik mi?

Özel güvenlik şirketi mi?

Taşeron ordu mu?

Hangisi?