Amanoslarda temizlik!

Gazcı kolluk kuvvetlerinin âmirikonuşuyor: (Basın. Ağustos 2010 sonu.)

“Amanosları temizleyin! Ne yaparsanız yapın, temizleyin!”

“Açılım” denilen şeyin baştan beri özü, özeti!

İçişleri Bakanı basbayağı heyecanlı, hanineredeyse çocuksu denilebilir bir âdem. Bazendilini tutamıyor.

Leb deyip susacağı yerde leblebi diyor!