Açtırmayın kutuyu!

Cumhurbaşkanı’nın 1 Mayıs sonrası söylediklerine bakın: “Bu 1 Mayıs, geçmiştekilerin üzerine sünger çekecek”miş! “Herkes emekçi”ymiş! 1 Mayıs, “Herkesin bayramı”ymış!

Hiç iler tutar yanı var mı bu sözlerin? “Emek kutsaldır,” da diyor üstelik!

Bu ülkenin C.Başkanı! Halinden/geçmişinden korkmuyor, Allahtan da...

1 Mayıs 1977 katliamının bilinen sorumlularını yargı önüne çıkartmayı hiç aklından bile geçirmeden 8 yıl bu ülkede hüküm süren ve hâlâ daha Hrant Dink’in tescilli kaatillerini koruyup kollamayı sürdüren bir iktidarın en üst devlet katında sözcüsü...
(2009 yılı 1 Mayıs’ında Taksim’de zaptiyenin tazyikli su, biber gazı, sopa ve tekme saldırısı altında geri çekilen işçileri sergiledikleri “aklıselim” için kutlayan da zat-ı şâhâneleriydi!)

Kimi ağızlar bazı sözlere hiç yakışmıyor...