Kolombiya Ulusal Grev Komitesi Bildirisi

colombia-21nov2019-crHer şeyden önce: Yurttaş seferberliğinin bu tarihi gününde Kolombiya kazandı. Kolombiyalıların yarısından fazlası 500'den fazla belediyede bu greve ve yürüyüşlere coşkuyla, neşeyle ve kararlılıkla katıldı.

İşçi merkezlerine*, toplumsal harekete, Tarım Zirvesine (Cumbre agraria), Tarımsal İtibar örgütlerine (dignidades agropecuarias), uluslararası sendikal dayanışmaya, sosyal konular ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına, yurtdışındaki Kolombiyalılara, gençlik örgütlerine, üniversite öğrencilerinin örgütlerine, yerli köylülere, Afrika kökenlilere ve örgütlerine, kurbanların örgütlerine, kadın kolektiflerine, ülkenin dört bir tarafındaki gençlik ve spor klüplerine, bu seferberliği seslendiren ve katılan siyasi partilere, akademi ve sanat dünyasının açıklamlarına, küçük ve orta ölçekli girişimcilerin çeşitli derneklerine, Katolik Kilisesi'ne, mahalle ve köylerdeki eylem komitelerine (juntas de acción comunal), mahallelere, mevcut politikalara ve hükümete olan hoşnutsuzluğunu ifade etmek için bugün sokaklara çıkan her bir Kolombiyalıya teşekkürler.

Barışçı bir şekilde gelişen bu çok geniş karşı koyma ve isyan ifadesi ulusal hükümet tarafından kavranmalıdır. Hükümet, hiçbir gerekçe olmadığını söylerken haksızdı; hükümet, hükümet partisinin ve başkanı Álvaro Uribe Vélez’in de dile getirdiği gibi, bunun şiddet yanlılarının ve anarşistlerin yürüyüşü olduğunu söylerken haksızdı. Ve bazı toplanma ve yürüyüş alanlarında polisle çatışmanın kışkırtılması konusunda da haksızdı, kabullenmediğimiz olaylardır bunlar.

Bu yeni bir Kolombiya’nın, mümkün olan başka bir Kolombiya’nın ifadesidir.

Ulusal Grev Komitesi derhal bu grevin nedenlerini ve gerekçelerini tartışmak üzere Cumhurbaşkanı Iván Duque ile bir toplantı talep ediyor: ekonomi, toplum, emek ve çevre konularındaki gerici önlem paketine karşı, yaşam, barış ve insan hakları için.

Bu toplantının öncesinde alarmda olduğumuzu duyuruyoruz ve ulusal hükümetin iddiaları ihmal etmeyi sürdürmesi ve gerici reformlarını ilan etmesi ve hazırlaması halinde tüm vatandaşları sokakta yeni eylemler geliştirmeye hazır olmaya çağırıyoruz.

Bugünden itibaren, uygun şekilde halka duyurulacak yeni bir acil durum toplantısına hazır olmak için çağrıda bulunuyoruz.

Bogota, 21 Kasım 2019. (Ulusal Grev Komitesi web sitesinden.)

* 21 Kasım Genel Grevi çağrısını Ekim ayı başında sendika merkezlerinin (CUT, CTC, CGT ve COC) oluşturduğu Ulusal Birleşik Yönetim (Comando Nacional Unitario) yaptı, sonradan çok sayıda sendikal, toplumsal ve siyasal örgüt de katıldı. [ç.n.]

ULUSAL GREVİN 10 NEDENİ

1. Çalışma reformuna karşı: Hükümete yakın meslek örgütleri gençlere verilen maaşların kısılmasını ileri sürdüler, gençlerin asgari ücretin sadece %75'ini alması gerektiğini söylediler. Ayrıca bölgeye göre farklı maaş verilmesini, saat hesabıyla işe almayı ve asgari ücretin kaldırılmasını önerdiler.

2. Emeklilik reformuna karşı: Ulusal grevi örgütleyenler, emekli maaşının işçi hakkı olarak ortadan kaldırılabileceği söylüyor. Ayrıca, hükümetin Colpensiones'i1 özel bir fona dönüştürmek istediğini ve BEPS2 yoluyla emekli aylıklarını asgarinin altına düşürmek istediğini savunuyor.

3. Finans holdingine karşı: Bu kurumun oluşturulması, devletin kamu finans şirketlerinin parası üzerindeki doğrudan kontrolünü ortadan kaldıracak ve bu kuruluşlarda bir emek katliamı yaşanacaktır.

4. Özelleştirmelere karşı: Hükümet, Ecopetrol, ISA, CENIT, bölgesel elektrik şirketleri ve devlet hissesinin %50'den az olduğu tüm şirketleri özelleştirmeyi düşünüyor olabilir. Radyo spektrumunun açık artırmaya çıkarılması da bu bahis altındadır.

5. Yolsuzluğa karşı: Ülkede yılda 50 milyar peso3 çalınmaktadır. Ülkedeki bazı yolsuzluk örnekleri şunlardır: Odebrecht [Brezilyalı dev inşaat şirketi] ve Ruta del Sol [otoyolu], Navelena, Carrusel de la toga4, Reficar [petrol rafinerisi], Fedegan [çiftçi federasyonu] ve Universidad Distrital [başkent Bogota’nın ikinci büyük üniversitesi].

6. Ulusal tarifeye karşı: Ülkede 4., 5. ve 6. tabakalar5 için enerji tarife oranları %35'e kadar artırılacak, böylece Electricaribe [elektrik dağıtım şirketi] desteklenecektir.

7. Vergi reformuna karşı: Büyük ve çokuluslu şirketler üzerindeki vergiler azaltılmak ve orta sınıf ve işçilere daha fazla vergi uygulanmak istenmektedir.

8. Asgari ücret için: Asgari ücret insanca bir yaşama olanak vermeli ve aile sepetine yetmelidir.

9. Anlaşmalara uyulması için: Ulusal hükümet Fecode [Eğitimciler Sendikası], kamu çalışanları ve öğrencilerle imzalanan anlaşmalara uymalıdır. Aynı şekilde, hükümet tarım ve yerli halk ile ilgili taahhütlerini yerine getirmelidir.

10. Toplumsal protestoyu savunmak için: Grevi örgütleyenlere göre, hükümet, savunulması gereken bir hak olan toplumsal protestoyu azami düzeyde sınırlamak istiyor. Ayrıca protestocuları suçlulaştırmak ve damgalamak istiyorlar.

21 Kasım’daki ulusal grevin 10 nedeni” haberinden, Agencia de Información Laboral (AIL, Emek Bilgi Ajansı), 8 Kasım 2019.

Notlar [ç.n.]:
1) Kolombiya emeklilik idaresi.
2) Beneficios Económicos Periódicos (Süreli Ekonomik Faydalar); geliri emeklilik primlerine yetmeyenler için tasarlanmış gönüllü bir tasarruf programı.
3) Yaklaşık 14,6 milyon ABD doları.
4) Cübbe atlıkarıncası; Kolombiya basınının yüksek savcı ve yargıçların, senatör, belediye başkanı ve valilerin karıştığı yargıdaki rüşvet skandalına taktığı ad.
5) Kolombiya’da şehirlerde mahalleler 1 ila 6 tabaka (estratos) arasında sınıflandırılmakta ve birçok hizmetin tarifesi buna göre uygulanmaktadır. 6. tabaka en zengin, 1. tabaka en fakirdir.

Çeviriler: Kızılcık.

colombia-21N10punto