Demokrasi çetesi

topal-osman-crİmamoğlu’na “Rum” dediler; düzeltti, “Ben Topal Osman’ım” dedi. Arkasından Ayşe Hür mertebesinde tarih dedikoduları sökün etti: Rumları Trabzon vilayetinden söküp atan büyük kahraman!...

Çeteci imiş. O gün Türkiye’de çeteci olmayan mı var? Devlet egemenliği ancak çetelerin içine girerek var olabildiği için valiler, yerel düzeyde komutanlar, teşkilatı mahsusacılar vb. hepsi çetelerle iç içe geçmiş, genel vaziyet budur.

Topal Osman da bir gasp çetesinin başındadır. Gaspsız çetecilik zaten olmaz. Giresun’un Doğusunda, Dar alanda oynamıştır. Ayanların kapısının önünden beli geçememiştir. Giresun büyük ayanlarından Trali korudukça tek bir Rum’un kılına bile dokunamamıştır. Ayrıca Trabzon Rumları da çeteleşmişlerdir, hem de öyle Topal Osman gibi kıytırık değil, egemenlik kurabilen çetelerdir Rum çeteleri. Halil Paşa’ya (Batum) binlerce koyun hediye eden Kâhya Yahya bunları Rum çetelerinden temin etmektedir. 1860’lardan itibaren çetecilik Doğu Karadeniz’de yaşam biçimidir ve azalarak günümüze kadar gelmiştir. Çetecilik Doğu Karadeniz’e büyük Gürcü göçü ile birlikte gelmiştir. (Bkz. İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri [2005 Ermeni Konferansı kitabı], Bilgi Üniversitesi, 2011.)

Bir de Koçgiri ayaklanmasını bastırmaya gittiği tevatürü vardır Topal Osman için; İmranlı’nın birkaç köyünde gasp ve gariban bir kaç köylünün öldürülmesinden ibarettir.

Bir de yazılıp söylenmez mi kitaplarda Ali Şükrü’yü Mustafa Kemal’in emriyle öldürmüştür diye. Yalandır.  Olay ile Topal Osman’ın ilgisi yoktur, Mustafa Kemal’in de.

11 Haziran 2019.