Sezar aramızda mı?

gramsci-crSiyasi alana çıplak gözle bakalım.

Ağız dalaşından başka bir şey yok.

Gerçek manada bir çatışma görünmüyor.

AKP-CHP, AKP-HDP, MHP-CHP…

Yarını –siyaseten– öngörmek olanaksız.

Kuramsal gözlükle bakılırsa bir şey görünür mü acaba?

Çatışmasız hayat mı olurmuş?

O halde siyasete niçin yansımıyor?

“Gramsci’ye göre ‘sezarizm’ mücadele etmekte olan, çatışan güçlerin katastrofik bir denge halinde bulunduğu durumdur.” Yıkıcı “mücadelelerin sürmesi durumunda yok olmaktan kaçınamayacakları için tarafların birbiriyle dengeye geldiği bir durumu” anlatır. ”İki farklı toplumsal gücün organik bir birlik kurmak için birbirlerini yok edercesine kavgaya tutuştukları ve hiçbirinin galip gelemediği durum sezarizmin zeminini teşkil eder.”

“İki veya daha fazla toplumsal güç arasındaki siyasal karşıtlık üçüncü bir güç ortaya çıkıp diğerlerini geçici biçimde dengede tuttuğunda sorun ‘sezarist biçimde’” çözülmüş görünür.

“Sezarist çözümlere örnek” ‘siyaset üstü’ olur.

30 Mayıs 2019.

Kaynak: Ekşi Sözlük