Hayat Ağacı

Asya yüzyılı
Zeki Yavuz

Arka kapak

1908 Grevleri
Kızılcık, Sayı 4 (Ekim 2000)

M. Suphi 2019

suphi-nejat-crAnılıyor. Her 24 Ocak’da: “Unutmadık!” “Öldürten”i de unutma o zaman.

Şunlar bilinir:

1) Kazım Karabekir ile ilgisi yoktur.

2) Kâhya Yahya uygulayıcıdır.

3) SSCB Trabzon konsolosu Bagirof olaydan haberdardır, ilgilenmemiştir.

4) Bölge’nin (Kafkasya) Bolşevik önderlerinin bu plandaki dahlini görmemek, olayın siyasi mahiyetini hiç kavramamış olmakla mümkündür. Çünkü Bolşevikler çevrelerinde kışkırtma (kalkışma) istemedikleri bir uzlaşma politikasına geçmişlerdir.

5) Yorumlara “Enver Paşacılar” katılmamalıdır, çünkü o sorun kapanmış, “Ankara” Bolşeviklerin kesin tercihi olmuştur.

6) Yahya’yı Kırmızı Kışla komutanı İ. Hakkı Tekçe öldürtmüştür, öldürenler askerdir.

7) Meclis Araştırma komisyonu Yahya olayının Ankara bağlantısını açıkça tespit ettiği için raporu rafa kaldırılmıştır.

8) Bu gibi “kirli” işleri o sıra M. Kemal hesabına olmak üzere Hüseyin Rauf (Orbay, Başbakan) yönetmektedir.

ALİ ŞÜKRÜ CİNAYETİ VE TOPAL OSMAN

9) Ali Şükrü cinayeti de Hüseyin Rauf Orbay’ın yönettiği, İ Hakkı Tekçe ekibinin planlı işidir. Ali Şükrü öldürülmüş ve cinayet Topal Osman’ın sırtına yıkılmıştır. Aynı ekip onu da öldürmüş ve bir taşla iki kuş vurulmuştur.

10) Ali Şükrü cinayeti M. Kemal için bir oldu bitti olmuştur. Olayın arkasında M. Kemal’in bulunduğu görüşü, son derece kurnaz, inatçı ve hatip bir siyasetçi olan Faik Ahmet Barutçu’dur.

11) Burada yazılanların tümü belgeleriyle sabittir.