CHP’lileşmek

barutcu-inonu-crAKP’yi iktidardan indirmenin “seçim”le mümkün olmayacağı anlaşılmıştır; geçmişte buna benzer durumlarda ne yapıldığı unutulmuştur; bu nedenle muhalif her kesimde ne yapacağını bilemezlik baş göstermiştir; bu durum pasifleştiricidir, “Trump ne yapıp edip Erdoğan’ın kellesini alır” tahminine sığınmaya götürür ki, CHP ve sol siyasette bu somut bezginlik hali giderek yayılmaktadır. HDP’yi meclise soktuğu için Kılıçdaroğlu’nu hapse atmak gibi bir bakla C.Başkanı Erdoğan’ın dilinin altında saklı gibi durmaktadır. Eğer öyle ise vahim bir niyettir, askeriye yüksek cihetinde böyle düşünenler olsa bile bunu seslendiren Erdoğan olmamalıdır; çünkü benzeri durumlara geçmişte de gelinmiştir ve bundan “hayır” çıkmamıştır. Örneğine bakalım:

CHP Trabzon milletvekili Faik Ahmet Barutçu M. Kemal düşmanıdır; Ali Şükrü olayını M. Kemal’in sırtına bindiren adam olduğu için ancak 1939’da milletvekili olabilmiştir; Birinci ve İkinci Hasan Saka Kabinesi'nde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmış, M. Kemal düşmanlığı sayesinde İnönü tarafından CHP’de ikinci adamlığa kadar yükseltilmiştir. CHP mallarının Hazine'ye devredilmesini öngören tasarının görüşüldüğü, sabaha kadar süren Meclis toplantısında, CHP'yi savunanların başında yine Barutçu olmuştur. CHP mallarını koruyamamıştır gerçi ama Barutçu yaptığı konuşma ile “delinin aklına taş düşürmüş”tür; “sizi iktidardan indirmek için tek çare ‘ihtilal!’ kalıyor” demiştir. Bu sözü cumhuriyet dönemi siyasetinde ilk kullanandır, CHP’nin geçmişini eleştirerek CHP içinde yükselen tek siyasetçidir; CHP eleştirileri ona DP ve Menderes nezdinde de itibar kazandırmıştır; bu nedenle “İhtilal!” demesi yerinde ve iyi niyetli bir uyarı olarak algılanmıştır; ve fakat kendine akıl danışan genç askerî zevata, “ihtilal yapmak lazımdır, yapınız” dediği sonradan ortaya çıkmıştır.

24 Haziran seçiminden sonra ve balkon konuşmalarına rağmen CHP saflarında Trump hayranlığı yayılmaktadır. CHP’nin üzerine fazla gidilmemelidir; elbette Türkiye’de bugün askeriye Erdoğan’dan da, AKP’den de memnundur ve aksi durumun şakası bile tehlikelidir. Allah hepimizi askeriye’nin hışmından CHP’lileşmekten korusun; dua edelim de “şeytan doldurmasın”! AKP de lütfen aklını başına toplasın.