Yerel seçim

kukla2-crÖnümüzde yerel seçim var, erkene alınması da mümkün.

AKP-MHP ittifakını çökertme ihtimali de olan bir seçim.

Bu ittifakın yerelde ayağının kaydırılması Türkiye’de iktidarın ayağının yerden kesilmesine varabilir.

CHP’nin derdi, solun da derdi oldu; niçin?

CHP güçlü olursa sol da güçlü olur diye daim bir takıntımız olduğu için.

Bazen doğru olan, her zaman doğru değildir.

Sosyaldemokrat partiler güçten düşerse sol güçlenir denklemi ise

her zaman doğrudur. En yakın örnek Yunanistan’dır.

Bu denklem her yerde ve her zaman işlemiyor öyle mi?

O zaman, “solun ne yapacağını bilemediği yerde sosyaldemokrasi güçlenir” denklemi işliyor demektir, aynı şeydir.

Sol kısa vadeli fakat stratejik kararlara yönelmelidir.

Bölünen CHP’nin yerel unsurlarına odaklanmalıdır.

Bu unsurlardan “temiz” kalmış olanlarına yaklaşmalıdır.

“Sol” diyoruz ama “hangi sol” bu?

Bütün sol; mevcut bütün sol parti ve hareketler…

Toplasan %15’i buluyor.

Tam bu noktada gelen itiraz besbellidir: “Hayal kurma!”

Böyle şey olmaz; buna pintilik denir, umutsuzluk denir, kendini ciddiye almamaktır.

“Sol yerel seçim ittifakı”; niçin olmasın?

Burada HDP önem kazanıyor.

HDP’nin önemi, kendinden bir önemi olduğu için değil; biz ona önem verdiğimiz içindir.

Verelim ve hemen başlayalım.

Eylül’de “SOL YEREL SEÇİM İTTİFAKI” kurulmuş olsun.

“Havanda su dövmek” midir bunun adı?

Bunca deneyimden ve bugünkü kritik siyasal karmaşadan sonra hâlâ böyle düşünüyorsak;

Çek kuyruğunu kopsun!