Eşref'den (2)

esref-bwNedir bu türlü türlü sendeki efsâneler vâiz?
Bakılsa senden âkildir bütün divaneler vâiz!

Şarâb-ı kevseri andıkça ağzın hiç kapanmazken
Kapansın mı senin emrin ile meyhaneler, vâiz!

Cihâdın fazlını i’lân edersin herkese ammâ,
Kaçarsın ordudan “vız! Vız!” edince dâneler,vâiz!

Vâiz: hoca.
Âkil: akıllı.
Şârabı Kevser: Cennet şarabı.
Dâneler: kurşunlar.