Eşref'den (1)

sairesref-bw-cr(İzmir’de evinin basılması üzerine…)

Gayri câizken taarruz, Ermeni’den bid’ile

Milletin yoklanmadık İslam’ı, Rum’u kalmadı;

Olduğiyçün pâdişâhım herkesin ırzı senin,

Mâbeyinde ırz u nâmûsun luzûmu kalmadı.

Gayri caiz: işlenmemesi gereken.
Bid’: başlama.
Mâbeyin: ara sarayda padişah yakınlarının bulunduğu daire.

Kaynak: Şair Eşref’in Külliyatı, Eşref (1846-1912), Vakit Matbaası, 1928.