Erdoğan kalsın

erdogan-manifesto-bw-crC.Başkanı Erdoğan AKP manifestosunu açıkladı.

Güzeldi.

Güzelliği, tam da Türkiye’deki siyasi muhalefete göre olmasıydı.

İsterseniz açalım:

DEMOKRASİ OLARAK:

Erdoğan seçimden sonra daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok insan hak ve özgürlükleri  vereceğini söyledi. CHP muhalefetinin tepkisi, “Bunları sen yok ettin, vermeyeceksin,  yalan söylüyorsun” şeklinde oldu.

İşte bu.

CHP “Demokrasi”yi “verilir-alınır” bir şeymiş gibi bellemiş, bundan kurtulamıyor.

“Biz alırız” diyemiyor; çünkü “demokrat” değil.

Hem ne demek, “demokrasiyi sen yokettin”?

Demokrasi, sen direnirsen yok edilemez.

Sen demokrasiyi koruyup geliştirmenin asgari mücadelesini verebilseydin,

Erdoğan demokratik haklara ve özgürlüklere elini bile süremezdi.

EKONOMİ OLARAK:

C.Başkanı Erdoğan ve Partisi seçimleri kazanmak için işçiye-memura sadaka dağıtıyor.

CHP ben daha çoğunu, HDP ise ben daha daha çoğunu verirdim diyor.

Bu politika Erdoğan’ın verdiğine “yetmez, ama evet” demektir.

AKIL-MANTIK OLARAK:

Lafı uzatmayalım.

İktidar gıdım veriyor, muhalefet daha çoğunu istiyor.

Bu da TÜSİAD’ı dokunulmaz kılıyor; tekelci patronlar zümresini şımartıyor.

İçerdeki finans sistemine 55 milyar dolar borçları var, yeniden yapılandırılıyor.

Ege Cansen, yaklaştığını düşündüğü ekonomik krize atfen tekelci sermayeye;

“işçi ücretlerini yarıya indirin, borçlarınızı ödemeyin, alacaklarınızı tahsil edin ve nakit varlığınızı ne edip edip büyütün” diye nasihat veriyor.

Siyasi gericilik tekelci sermaye zümresinden gelmektedir.

Tam sırasıdır; anti-kapitalist olmaya gerek yoktur, anti-tekelci olmak kâfidir.

Anti-tekel mücadele günceldir.

Kapitalizm müsadere, gasp, istismar, hırsızlık demektir.

Böyle değil de hegemonya olarak görünmesi, yaptığının özel mülkiyetin ve sermayenin hakkı olduğuna inanılmasındandır.

Buna “toplumsal uyku durumu” diyebiliriz.

Karşıtı, “hak verilmez, alınır”dan başka bir şey değildir.

Kendinden gasbedileni, çalınanı, el konulanı aynı yöntemlerle  geri almak …

Gerisi lafügüzaftır.

Tekelci sermaye muhalefetinin bilinci ve söylemi bu olursa, "eylemi" üstlenecekler er veya geç çıkar ortaya!

Daha ne olsun;

Böyle düşünmüyorsanız hiçbir şeye dokunmayın, Erdoğan ve AKP yerinde kalsın!