Politika dersleri

kukla2-crSol politika derslerinden en önemlisidir; “öznel koşullar”, “nesnel koşullar”,

Soyuttur ikisi de, göze ve ele gelmezler; önce ve sadece akılda somutlaşırlar.

Bu olunca zaten elle de tutulur, göze de görünürler.

İkisi de yeterince varsa, her şey tamamdır!

***

HDP’ye acil bir “Sosyalist İttifak” politikası önerdim, elbette duymamıştır.

Çünkü öneri sadece kendime idi; ‘sesli’ olması dikkatsizliğimdendi.

Duyan üç beş kişiden “homurtu” benzeri itirazlar yükseldi.

Sorun, içinde bulunduğumuz ahval ve şeraiti kavrama farklılıklarımızda yatıyor.

Solda birbirini anlama güçlüğü bundan kaynaklanıyor.

***

“Türkiye TUHAF bir ülke” der demez, dediğimiz kendi tuhaflığımızdır.

Sınıf mücadeleleri mantığının sona vardırılmadığı her yerde her şey tuhaftır.

***

AKP rejimi ile birlikte Türkiye “gelişim doğrultusunu” yitirmiştir.

Bu demektir ki, geleceğe dair bütün tasarımlar için nesnel koşullar oluşmuştur.

Bütün siyasal kuvvetlerin aranış içine girmesi, kendi tasarımı için öznel koşulları

oluşturmaya girişmesi boşuna değildir.

Türkiye’de sosyalistler de bir siyasal kuvvettir;

en azından Üsküdar geçilinceye kadar…